ข้อมูลการขนส่งระหว่างเกิดภัยพิบัติ

0TH08299A

สถานะการดำเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะและท่าอากาศยาน

การเดินทาง/เส้นชีวิต(เว็บป้องกันภัยพิบัติจังหวัดฮิโรชิม่า)

เว็บไซต์ป้องกันภัยพิบัติจังหวัดฮิโรชิม่า เป็นเว็บไซต์ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติของจังหวัดฮิโรชิม่า
สำหรับข้อมูลการเดินทางโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ กรุณาตรวจสอบที่นี่

แบ่งปันบทความนี้