Q:กรุณาแจ้งการเดินทางจากโดมปรมาณู (Peace Memorial Park) ไปยังปราสาทฮิโรชิม่า | FAQ

DSCF0306

คำถามที่พบบ่อย

Q:กรุณาบอกการเดินทางจากโดมปรมาณู (สวนอนุสรณ์สันติภาพ) ไปยังปราสาทฮิโรชิม่า

เราขอแนะนำให้เดินจากโดมปรมาณู (สวนสันติภาพ) ไปยังปราสาทฮิโรชิม่า
ระยะทางประมาณ 1.5 กม. ถึง 2.0 กม.
ในกรณีของการขนส่งสาธารณะให้ใช้สาย Asttram Line “Hondori” ลงที่สถานี “Kencho-mae” (ส่วนที่ 1) หรือสถานี “Johoku” (ส่วนที่ 2) จากนั้นเดินประมาณ 15 นาที

แบ่งปันบทความนี้