Ushio Guest House ใกล้สถานี Akikozaki (เมือง Onomichi)

INFORMATION

ที่อยู่
722-2413232-74 Sawa, Setodamachi เมือง Onomichi จังหวัดฮิโรชิม่า
หมายเลขโทรศัพท์
0845-27-3755
เว็บไซต์
จำนวนที่จอดรถ
5
บันทึกการจอดรถ
5 ชิ้น

ACCESS

722-2413 
232-74 Sawa, Setodamachi เมือง Onomichi จังหวัดฮิโรชิม่า

แบ่งปันบทความนี้