INFORMATION

ราคา
3,800 เยน (รวมภาษี)
ที่อยู่
722-2413232-10 Setodachosawa เมือง Onomichi
หมายเลขโทรศัพท์
0845-27-1433
จำนวนที่จอดรถ
10
บันทึกการจอดรถ
10 คัน

ACCESS

722-2413 
232-10 Setodachosawa เมือง Onomichi

เดิน 1 นาทีจากท่าเรือ Setodazawa

แบ่งปันบทความนี้